Materiaalien talteenotto haastavista lähteistä

Kestävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden tarve kasvaa ympäri maailmaa。Mistä niihin tarvittavat raaka-aineet tulevat - ja riittävätkö ne?

我pidämme huolen, että vaikeasti kierrätettävät ja käsiteltävät metallit, mineraalit, kemikaalit, jätteet ja energia käytetään tehokkaasti uudelleen raaka-aineina。Näin säästämme ympäristöä sekä kriittisiä respsseja ja luonnonvaroja。

Voimme muutaa ympäristöhaasteet uusiksi raaka-aineiksi。
Jarmo Ropponen

Vuonna 2030 olemme kehittäneet materiaalien ja raaka-aineiden talteenottomenetelmiä, joilla on kaupallista ja tieteellistä arvoa。Raaka-aineisiin lisättävä arvo säilyy tuotteen valmistuksesta jätteenkäsittelyyn asti。monpuolinen materiaalien talteenotto on muututunut asiakkaidemme kilpailueduksi。

Lahestymistapamme

Olemme tutkimus- ja innovaatiokumppani arvokkaiden raaka-aineiden tehokkaassa talteenotossa teollisuuden ja asuinalueiden sivuvirroista。auamme myös löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia hankalasti käsiteltävien materiaalien, kuten muovien, mineraalien, energian tai kemikaalien, uusiokäytöstä。

Lahestymistapamme kulmakivet:

auamme löytämään maatalous-, metsä-, kaupunki- ja teollisuusympäristöistä kerätyille kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille raaka-aineille uusia ja kannattavia käyttötapoja。

Varmistamme kriittisten reusiken riittävyyden muuttamalla haastavat ja huonolaatuiset metallit, mineraalit ja vaikeasti kierrätettävät kulutustuotteet uusiksi raaka-ainelähteiksi。

Teemme uusiutumattomien materiaalien talteenotosta ja materiaalivirtojen hallinnasta kestävää edistyneen data analytiikan ja mallintamisen avulla。

Kehitämme tuotteiden arvoketjuja soveltamalla mekaanista, kemialista, biokemialista, termokemialilista bioteknistä kierrätystekniikkaa muovien, raaka-aineiden ja jätevirtojen jatkokäsittelyssä。