Kokonaisturvallinen yhteiskunta

我想在亚洲买些东西。Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa mailmassa eivät sitä horjuta。

Koronapandemian kaltaisten globaalien kriisien enakointi on hankalaa - ja niihin sopeutuminen vaatii sitkeyttä ja sietokykyä。Siksi tarvitaan ratkaisuja, jotka suojaavat terveyttä, turvallisutta ja likiketoimintaa。

Kokonaisturvallinen yhteiskunta perustuu resilienssiin ja kyberturvallisuteen。
Sauli Eloranta

Vuonna 2030 olemme parantaneet kriittisiä ominaisuuksiamme, resilienssiä ja kyberturvallisutta, yhdessä sidosryhmien kanssa hyödyntämällä uusia teknologisia mahdollisuuksia。Niiden avulla Suomi ja Eurooppa selviävät poikkeusolosuhteista, luonnonkatastrofeista kyberhyökkäyksistä nopeammin。

Lahestymistapamme

Tarjoamme yhteiskunnille eväitä tunistaa, ehkäistä ja palautua kriiseistä nopeasti。Autamme suojautumaan niin yksityisyyteen, tuoteisiin, palveluihin, viestintäjärjestelmiin kuin teoliseen tuotantoon kohdistuvia tuttuja ja tuntemattomia uhkia vastaan。他说:“我们是民主的欧洲人民。

Lahestymistapamme kulmakivet:

Teemme kokonaisvaltaisia riskianalyysejä ja toimintasuunnitelmia, jotka turvaavat hyvinvointi-, koulutus-, turvallisuus- ja puolustusjärjestelmien toimintakyvyn poikkeus- ja häiriötilanteissa。

Suunnittelemme skaalautuvia kyberturvallisuuden kehitysohjelmia ja testiympäristöjä。Voimme suojella niiden avulla kriittisiä järjestelmiä uudentyyppisiltä uhilta ja hyökkäyksiltä。

Tarjoamme ratkaisuja tiedon hankintaan, hallintaan ja jakamisen, jotta kansalaiset, yritykset ja päätöksentekijät voivat tehdä oikeita päätöksiä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa。

Turvaamme kriittisten luonnonvarojen, elintarvikkeiden ja tavaroiden saatavuuden sekä niiden tehokkaan ja johdonmukaisen jakelun poikkeusolissa。