Älykkäätterveys- ja hyvinvinodiratkaisut

T.erveydenhuoltojarjestelman kestavyyS ON yhteiskunnille suurihaaste。E.利尼πtenevatja vaesto ikaantyy.VTT:在秘鲁,请见älykkäiden terveysratkaisujen avulla voidan tarjota edullista terveydenhuoltoa, joka on kaikkien saatavilla ja varmistaa hyvän elämänlaadun kaikenikäisille ihmisille。

Lyhyesti

S.airauksien ennalta-ehkaisyllavoidaan saavuttaa小号uuriakustannussäästö晶澳
P.ienilläkinelämäntapa-muutoksilla VOI甑suuri merkitys。

Digitaalisten terveydenhuolto-ratkaisujen avulla ammattilaiset osaavat valita oikean hoidon varmemmin JA vaivattomammin

Käytännölliset tekoäly-sovellukset analysoivat tietoa eri lähteistä, kuten potilasasia-kirjoista, kotihoidsta, terveydenhuolto-rekistereistä ja biopankeista。Tiedoilla在keskeinen merkitys päätöksenteossa上。

Koskaväestövanhenee,在riski sairastua kroonisesti esimerkiksi diabetekseen泰dementiaan YHA useammilla - JA本身koituu kalliiksi。Sairastumisenriskiävoidaan kuitenkin useinpienentää。VTTkehittääteknologisia ratkaisuja,joilla voidaan tunnistaahenkilökohtaisiariskejäJA ehdottaa niihin sopivia interventioita。

Luodaksemmekestävänterveydenhuoltojärjestelmänratkaisuja,hyödynnämmemonenlaista osaamista。VTT keskittyy esimerkiksitekoälyyn,tiedonanalysointimenetelmiin JA -palveluihin,uusiin antureihin,diagnostiikkavälineisiin,robotiikkaan,viestintäteknologiaan,integroituihin tietoarkkitehtuureihin JAkäyttäytymisenmuutosta tukeviin teknologioihin。

Vuoteen 2030mennessäpystymme tunnistamaan ainakin yhdenmerkittävänelintapasairauden里斯vuotta aiemmin kuinnykyään。

VTT:在LLA ainutlaatuinen asemakehittääterveysratkaisuja,koskameillä上mahdollisuushyödyntääsuomalaista terveystietoinfrastruktuuria。Olemmemerkittäväkansallinen JAkansainvälinentoimija,城下sidosryhmäyhteistyönavulla罗kansallisiaekosysteemejä,欧盟yhteenliittymiä,verkostoja SEKA julkisten JA yksityisten tahojen kumppanuuksia JAmyösosallistuu niihin aktiivisesti。

Ennaltaehkäiseväterveydenhuolto

Tavoitteemme在vähentää enenaikaisia kuolemia ja etenkin elintapasairauksien valtavia kustannuksia上。Teemme sen tarjoamalla ihmisille välineet ja ajattelutavan, joilla voidan tehdä oikeita elämäntapoihin liittyviä päätöksiä oikealla hetkellä, oikean faktatiedon tukemana。Tämä上tärkeää myös ikääntyvien ihmisten terveenä pysymisen ja itsenäisen elämän kannalta。Hyödynnämme VTT:n huipputason osaamista ja edelläkävijyyttä puettavissa antureissa, arkielämän terveystietoanalyyseissä ja käyttäytymisen muutosta tukevissa teknologioissa。

Ennaltaehkäisevä diagnostics inti ja hoita

terveydenhuolon tehokkuuden parantamiseksi tarvitaan kiireellisesti lisätietoa sairausmekanismeista, lääkityksen tehokkuudesta, hoitovaihtoehdoista ja terveysriskien profiloinnista yksilötasolla。

Onnistumisessa tarvitaan kaksi中研院天文所:ensinnäkinVTT:N huippuosaaminentekoälyn,terveydenhuollonpäätöksentekoatukevienjärjestelmien,diagnosointityökalujen,tietoarkkitehtuurin JA infrastruktuuriinliittyväntiedon SEKA laskenta- JA robotiikkateknologioiden aloilla。Tarvitaanmyöslaajaa verkostoitumista terveystietojen palveluntarjoajien,terveydenhuollon ammattilaisten SEKAlääkintälaite-JAlääketeollisuudenkanssa。

Terveydenhuollon prosessien optimointi

TerveydenhuoltojärjestelmätkamppailevatlisääntyvänkysynnänJA rajallisten resurssien kanssa。VTT toimittaa ainutlaatuisia ratkaisuja monimutkaisten jatkohoitopolkujen(kotona JA sairaalassa)mallintamiseksi JA saattamiseksiymmärrettäväänmuotoon。奈恩resurssit voidaan optimoida objektiivisella JA faktoihin perustuvallapäätöksenteolla。Ratkaisuihinyhdistetäänpäättäjilletarkoitettuja,toimiviksi todettujamenetelmiä,joilla voidaan ennustaa digitaalisten terveydenhuoltoratkaisujen vaikutuksia。

Jaa