Riskienhallinta Ja Resilienssi.

Yritykset JaYhteisötKokevatYhäUseamminLuontaisia JaIhmisistäPeräisinOlevia Uhkia。vtt tarjoaa uudenlaisia风险arvioinnin Keinojaja JaMenetelmiä,Joilla Voidaan Tunnistaa JaEhkäistäTapahtumia,ToipuaNiistäSekäiunnitellajärjestelmiä,järjestelmiä,jotkakestävätmyösyllättäväthaasteet。

Lyhyesti.

Riskienhallinta Ja Resilienssi Parantaa OrganisaatioidenKykyäMenestyäPävarmoissaJAAlati Muuttuvissa Olosuhteissa。

VTT:llä on vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuus- ja lotettavuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä siviili-infrastruktuurin, kansallisen turvallisuuden, logistiikan ja kuljetuksen alalla。

Tarjoamme kattavan valikoiman riskien ja kriisinkestävyyden hallintapalveluita niin yrityksille kuin yhteiskunnalle。

Miten voidan varautua ilmastonmuutoksen,自动化,数字化,物联网:n ja kaupungistuisen myötä syntyviin riskeihin ja vaaroihin?Riskienhallinnan ja kriisinkestävyyden eli resilienssin avulla yritykset ja yhteisöt voivat varmistaa toimintansa nykyisessä yhä monimutkaisemmassa ympäristössä。

VTT tarjoaa laajan valikoiman riskien在hallinapalveluuita teollisuuden sovelluksista kansalliseen turvallisuteen jhteiskunnan infrastruktuuriin asti。Lähestymme kaikentasoisia riskejä aina systeemisestä näkökulmasta ja huipputason menetelmin ja tekniikoin, joilla koko riskijärjestelmän rakennetta voidaan arvioida kattavasti。

KilpailukykyäTeollistenvarilien Hallinnasta

Uusien teknologioiden, kuten autonomisten järjestelmien, onnistunut käyttöönotto sekä digitalisaation lisääntyminen vaativat niin syvää ymmärrystä markkinoiden tarpeista kuin järjestelmien suorituskyvyn, turvallisuuden ja rotettavuuden systemaattista kehittämistä。

ÄlänanaUntreienmuodostuaEsteeksi Organisaatiosi Hyvinvoinnille,Vauraudelle Tai Kasvulle。RatkaisuihinSisäänrakennettu,varkailuetu上的varmistettuturvallisuus。

VTT auttaa yrityksiä uusien teknologioiden riskien arvioinniissa ja avustaa ratkaisun suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamisessa tuotteen koko elinkaaren ajan。Meillä on pitkä kokemus ja vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuus- ja lotettavuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä kuljetus- ja logistiikkasektoreilla。

Varmistamme yhteiskunnan resilienssia

Liketoiminnan Ja Muiden Toimintojen Jatkuvuudella Tarkoiteaan Ihmisten,Valtioiden,YhtioöidenJA Infrastuktuurien Turvallisuuden Takaamista Kaikissa Olosuhteissa。TärkeidenTarvikkeidenJA Palveluiden Saatavuutta在SuojeltavaSekämeryintoistuvien taptumienyhteydessäteettäpoikkeuksellisissaolosuhteissa,kutenympäristökatastrofienjavihamielistenhyökkäystenaikana。Me Voimme Auttaa Kriittisten Toimintojen Systemaattisessa Tunnistamisessa,SisäistenJAUlkoisten Uhkien ArvioinnissaSekäTurvallisuusvaatimusten,Oikeiden Lievennystoimien Ja TehokkaidenControntiokohtienMäärittämisessä。

Riskitietoiset ja kriisejä kestävät organizaatiot ovat valmiita tulevaisuuden haassteisiin

ÄlänanaUntreienmuodostuaEsteeksi Organisaatiosi Hyvinvoinnille,Vauraudelle Tai Kasvulle。MENESTYVÄTORNOWERISAATKÄYTTÄVÄT风险安宁塔奥纳纳jokapäiväistätoimintaaaina tootteiden ja palveluiden suunnittelusta omaisuudenylläpitoon。VTT:N Kattavat Riskienhallintapalvelut Soveltuvat Elinkaaren Kaikkiin Vaiheisiin。Autampe Muuttamaan风险MahdollisuuksiksiTässäDynaamisessaAjassamme,Jossa Kaikki Liittyy Kaikkeen。Seuraavat Projektiesimerkit Kertovat alueista,Joilla Parhaillaan Toimimme:

  • autoport.港口自治物流系统卓越的运营和新颖的业务概念(toiminallista erinomaisutta ja uusia liiketoimintakonsepteja satamien autonomisille logistiikkajärjestelmille)
  • 建筑物-建立欧洲共同体的弹性和社会资本(eurooppalaisten yhteisöjen resilienssin ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen)
  • D4FLY-快速检测文件欺诈和身份(asiakirjaväärennösten ja identiteettien tunistaminen realaliaikaisesti)
  • ARESIBO-增强现实增强边境安全形势意识(lisätyn todellisuuden käyttö tilannetietoisuuden parantamiseen rajavalvonnassa)
JAA.