风险,坚韧

Palvelu

Yritykset ja yhteisöt kokevat yhä useammin luontaisia ja ihmisistä peräisin olevia uhkia。VTT tarjoaa uudenlaisia riskien arvioinin keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa ja ehkäistä tapahtumia, toipua niistä sekä suunnitella järjestelmiä, jotka kestävät myös yllättävät haasteet。

Lyhyesti

风险hallinta ja relenenssi parantaa组织kykyä menestyä epävarmoissa ja alati muuttuvissa olosuhteissa。

VTT:llä on vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä siviili-infrastruktuurin, kansallisen turvallisuuden, logistiikan ja kuljetuksen allalla。

Tarjoamme kattavan valikoiman riskien ja kriisinkestävyyden hallintapalveluita niin yrityksille kuin yhteiskunnalle。

米卡Malkamaki
米卡Malkamaki
解决方案销售主管