Virtuaalinen ja lisätty todellisuus

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus avaavat käyttäjälle monpuolisen käyttöliittymän monimutkaiseen maailmaan。VTT tutkii esimerkiksi miten VR ja AR voivat tukea turvallisuutta ja suunnittelua konepaja- tai rakennusteollisuudessa。

Lyhyesti

VTT:llä on pitkä kokemus lisätyn todellisuuden soveltamisesta ihmislähtöisesti。

VTT:llä on oma Virtuaalitodellisuuden labororio。

Räätälöimme lisätyn todellisuuden teknologiaamme asiakaskohtaisesti。

Maailma on monimutkainen, monulotteinen ja tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia。Tiedon esittäminen ja havainnollistaminen vaatii uusia, intuitiivisia käyttöliittymiä kuten virtuaalinen todellisuus (virtuaalitodellisuus, VR,虚拟现实)ja lisätty todellisuus (laajennettu, täydennetty, AR,增强现实)。Niiden avulla eri käyttäjärooleille räätälöity tarpeellinen tieto上saatavilla oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan。

Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä toimii täysin keinotekoisessa ympäristössä。Lisätyssä todellisuudessa taas käyttöliittymät, tiedot ja kolmiulotteiset mallit on visualisoitu käyttäjän todelliseen ympäristöön älypuhelimien, tablettien tai AR-lasien avulla。

Räätälöitävissä eri työtehtävien mukaan

Haluttu näkymä tietoon vaihtelee huomattavasti käyttäjäroolista ja sovellusalueesta riippuen。

Esimerkiksi rakennustyömaalla tai konepajassa on samaan aikaan menossa erilaisia työtehtäviä, kuten suunnittelua, asentamista, tarkastamista, huoltoa ja purkamista。Kussakin työtehtävässä tarvitaan juuri menossa olevaan työvaiheeseen liittyviä sununnitelmia, simulointituloksia, ohjeita, varoituksia ja mittaustietoja。

VR/ ar teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuskäytössä, suunnittelun apuvälineenä tai tehtaissa ja varastoissa。Teknologia auttaa työntekijää suorittamaan tehtävänsä罗特塔瓦敏,turvallisemmin, tehokkaammin ja vähemmällä muistikuormalla。Päättäjille ja suunnittelijoille voidaan havainnollistaa, miltä tuote tai rakennus näyttää nyt tai tulevaisuudessa。

Virtuaalimaailmassa on turvallista simuloida vaarallisia tilanteita, etäohjata robotteja ja drooneja tai opastaa etänä kentällä olevaa huoltomiestä。

Tietojen visualisointi hyödyksi koko elinkaaren ajan

Teollisuudessa käytetään yhä enemmän digitaalisia kaksosia(数字双胞胎)apuna kokonaisuuden hallinassa。

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla voidaan luoda käyttöliittymiä, joilla konepaja- tai rakennusteollisuuden kohdetta ja siihen liittyviä tietoja, kuten piilossa olevia elementtejä, voidaan hallita koko tuotten tai rakennuksen elinkaaren ajan。

VR ja AR ovat teknologiaa, mutta meillä niidenkin tutkimus ja soveltaminen lähtee aina ihmisestä。

Me VTT:llä teemme tutkimustyötä VR:n ja AR:n soveltamisessa käytäntöön。Työssämme lähdemme likkeelle ihmisestä: hänen tarpeistaan ja osaamisen tasostaan。Tavoitteenamme on turvallisuus, virheiden vähentäminen, työssä jaksaminen sekä optimaalinen tehokas työkokemus。

Youtube-kanavaltamme löytyy yli 70 videota projektien tuloksista。

Jaa
马库- Kivinen
马库- Kivinen
解决方案销售主管

Miten itseohjautuvista autoista tehdään liikenneturvallisia?Voidaanko älykkäiden laastareiden avulla tunnistaa ja ennaltaehkäistä sairauksia?Kannattaako maapallon metsävarat inventoida avaruudesta käsin?Esimerkit raapaisevat vasta pintaa kaikesta siitä potentiaalista, jota digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville。

Tutkimusosaaminen