Yritysvastuu在VTT:n toiminnan ytimessä

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminassamme: tehtävämme on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle。Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomionon niin sisäisessä toiminassamme kuin kaikessa tutkimus- ja palvelutoiminassa。

Vastuullisuus aina mukana

Kestävien ratkaisujen kehittäminen on merkittävin vastuullisuustekomme, sillä toimintamme perustuu aikamme suurten haasteiden ratkomiseen。Pyrimme ymmärtämään yritysten ja yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet。Autamme vastaamaan niihin luomalla yhdessä kumppaniemme kanssa vaikuttavia ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla。Samalla autamme yrityksiä menestymään ja edistämään yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia。

Olemme yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS:n jäsen ja sitoutuneetYK:n全球契约- yritysvastuualoittesee

Meille jokainen对arvokas sellaisena kuin hän上。Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat tärkeä osa vastuullista toimintaamme, ja olemme sitoutuneet vahvasti mm. sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössämme sekä koko tutkimusyhteisössä。Tutustusukupuolten tasa-arvosuunnitelmaamme

VTT: vastululsuuden painopisteet

VTT: vastululsuuden painopisteet

Ymparistotavoitteet

我VTT:llä haluamme hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristökuormitusta。Kannustamme VTT:läisiä ympäristömyönteisiin valintoihin。Ympäristöpolitiikassamme山茱萸:

•Luomme tutkimushankkeissamme kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin。
•Tuemme asiakkaitamme ympäristöystävällisissä innovaatioissa。
•Kannustamme henkilöstöämme tekemään kestäviä valintoja。
•Noudatamme toiminallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita。
•Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmäämme ympäristönsuojelun tason parantamiseksi。


Näitä tavoitteita toteutetaan toimintajärjestelmällä, jonka piiriin kuuluvat kaikki Suomen toimipipisteemme。

Lisäksi huolehdimme oman toimintamme välittömistä vaikutuksista。Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä。

Olemme气候领导联盟jäsen ja ossallistumme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkoston toimintaan。

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminassamme VTT:llä: kehitämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja。Raportoimme yritysvastuusta vuosikertomuksen GRI:ssä。

Standardit ja sertifikaatit

GRI

Raportoimme yhteiskuntavastusta GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin。Yhteiskuntavastuuraportointimme keskeisin osa上vuosikertomus, jonka GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin。

ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmällemme上myönnetty seuraavat sertifikaatit:

Toimintajärjestelmämme关于kuvattu tarkemmintaalla

行为准则

合规-ohjelmamme keskeinen osa关于行为准则,joka perustuu VTT:n hyvään maineeseen lotettavana kumppanina。Se sisältää niin tutkimustulosten lotettavuuden ja laadukkuuden, toimintatapamme kumppaneidemme suuntaan sekä paneutumisen työturvallisuus- ja ympäristökysymyksiin。

卢lisaa:

卢lisaavastuullisuudestamme vuosikertomuksesta晶澳GRI-taulukosta.LoydatAiemmat vuosikertomuksemme täältä

VTT告密者

Meille on äärimmäisen tärkeää olla lotettava toimija niin asiakkaiden, kumppanien kuin henkilöstön mielestä。Käytössämme上väärinkäytösepäilyiden raportointiin tarkoitittu VTT告密者,jonka ansiosta kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoomme ja asianmukaisesti käsitellyiksi。

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida合规官员illemme lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseencompliance.officer@vtt.fi

Tietosuoja

Kunnioitamme aina yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessämme henkilötietoja。

卢lisaa:

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Haluatko lisatietoja吗?Ota yhteytta !

丽莉结束
丽莉结束
专家,可持续性

Sahkoposti:lilli.kulta@vtt.fi

呸,045 202 4625