Tietosuoja ja saavutettavuus

VTT kunnioittaa yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessään henkilötietoja。Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisutta sekä asiakkaille annettuja sitoumuksia。Keräämme ja tallennamme vain kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja。

VTT:ssä tehdään myös jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus

Me VTT:llä tuemme vaikutuspiirissämme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja näemme saavutettavuuden osana sitä。Vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme, ja siinä, miten teemme。saamisen ja erinomaisuuden jatkuva kehittäminen在VTT:lle ensiarvoisen tärkeää, ja kehitämme tietojamme ja taitojamme jatkuvasti myös tällä osa-alueella。Haluamme kohdella asiakkaitamme ja muita palveluidemkäyttäjiä reilusti ja tasavertaisesti ja tarjota kaikille erinomaisen asiakaskokemuksen。卢lisaa saavutettavuusselosteessamme

VTT ja tietosuoja

Kiinnitämme erityistä huomioita tietoturvallisuuteen。Sen tavoitteena on suojata tiedon sisältö asiattomalta pääsyltä (tietojemme luottamuksellisuus ja salassapito), tiedon mumutattomuus (tietojemme eheys) ja tiedon käytettävyys sekä turvata tietojärjestelmiemme keskeytymätön toiminta poikkeustilanteissa ja -oloissa。

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava(数
Nimi:Seppo Viinikainen
Osoite:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1,40400 Jyväskylä
Sahkoposti:tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö ja lakimies) tai seppo.viinikainen@vtt.fi (tietosuojavastaava)