Valmistava teollisuus

Digitalisaatio ja tehokkaat verkostot ovat keskeisiä seikkoja, joilla valmistavan teollisuuden toimijat voivat saavutta parempia liktuloksia ja arvoa。

Valmistusteknologioiden kehittyminen ja uudet like iketoimtamallit uovat uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa koko valmistavan teollisuuden arvoketjulle。

Uusia mahdollisuuksia teolisuudelle syntyy ICT:n edistymisestä, esimerkkeinä AI-pohjaiset ratkaisut, uudet visualisointitavat (AR, VR), teollinen Internet (IoT) sekä uudet tuotantomenetelmät kuten yhteistyörobotiikka ja materiaalia lisäävä valmistus (3D tulostus)。Älykkäille tehtaille ja kognitiiviselle tuotannolle perustana olevia digitaalisia teknologioita ovat mm. 5G -pohjaiset teolisen互联网yhteydet, älykäs automaatio/robotiikka, pilvimittakaavan tiedonhallinta sekä ennustava analytiikka。Nämä teknologiat parantavat merkittävästi tuottavutta, laatua, joustavutta ja palvelua, suljetun silmukan ja itseoptimoivia toimintoja ja tehokkuutta。

Edellä esitetyn kehityksen myötä syntyy uusia likettoimintamalleja: digital alisten ja tietopohjaisten ominaisuuksien avulla valmistavan teollisuuden yritykset voivat myydä enemmän ja enemmän palveluja pelkästään fyysisten tuoteiden sijaan。Tämä tarkoittaa, että digitaalisen säikeen ympärille kehitetyistä tuotteista voidan huolehtia koko niiden elinkaaren ajan, mukaan lukien tuotekehitys, asennus, ylläpito ja tarvittaessa uudelleenkäyttö, kierrätys tai uudelleenvalmistus - yrityksen kiertotalouden战略mukaisesti。Valmistavan teollisuuden toimitusketjun läpinäkyvyys ja tilannetietoisuus vaativat oikeita teknologiavalintoja。Siirtyminen kohti avoimuuteen perustuvaa kiertotalouden toimitusketjua sisältää uusien teknologisten ratkaisujen ja avoimien tuotantoverkkojen kattavan käytön。

Valmistavan teollisuuden menestyksen kannalta ratkaiseva tekijä on työvoima - kaikkien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi teollisuuden on kyettävä tarjoamaan kininnostavaa urapolkua ja houkutteleaan lajakasta työvoimaa esimerkiksi luomalla uusia muotoja yhteistyöhön tehtaalla ihmisten ja koneiden välille。

VTT你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:你可以这样说:

Haluatko kehittää tulevaisuuden valmistusta kansme ?Tutustu真主安拉oleviin palveluihimme tai ota suoraan yhteyttä kehittääksemme räätälöityä kumpanutta。

Jaa
马库- Kivinen

马库- Kivinen

解决方案销售机会