Teollinen biotekniikka

Tutkimusosaaminen

VTT on yksi maailman johtavista tutkimuslaitoksista, joka kehittää tuotanto- organizmeja ja entsyymejä asiakkailleen eri puolilla maailmaa。VTT:llä on vahva entsymologian, metabolian muokkauksen ja tuotantoproessien osaaminen sekä korkeatasoinen laitteisto ja mittausvälineistö。

Biotekniikka mullistaa teollisuutta。Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään jännittäviä ja jopa villejä biotekniikan sovelluksia, palveluita ja tuotteita。Biotekniikka on yhä enemmän osa kuluttajien arkielämää ja uudistaa teollisuuden prosesseja。Muutoksen kokevat muun muassa kemianteollisuus, energia-ala sekä elintarvike-, lääke-, sellu- ja paperiteollisuus。

Synteettistä DNA:ta voidaan käyttää entistä tehokkaampien tuotanto- organizmien valmistamiseen。

Monialaiset tiimimme työskentelevät yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta voimme luoda kestävän kehityksen mukaisia teollisen biotekniikan ratkaisuja。Uusinta tekniikkaa edustavissa laitoksissamme tutkitaan proteiinien tuotantoa, entsyymien ominaisuuksien parantamista,有机物代谢muokkausta sekä发酵intiteknologioita。Työn tukena on vahva genome iikan,系统生物学家ja生物学家matemaattisen mallituksen osaaminen。

Teollisessa biotekniikassa on kyse elävien organizmien ja niiden tuottamien proteiinien sekä entsyymien käytöstä Teollisessa tuotannossa。Ala kehittyy nopeasti viime vuosien tieteellisten löytöjen ja teknologian kehityksen ansiosta。Olemme vahvoja myös synteettisessä biologiassa, joka mahdollistaa tuotantomikrobien suunnittelun tietokonemallien avulla ja niiden rakentamisen halutunlaisiksi pohjau屯suunnittelemamamme geneettiseen DNA-koodiin。Tällä tavoin voimme loda uusia tuotteita, esim。生物材料,ja entistä tehokkaampia tuotanto- organizmeja ja -prosesseja。

Jaa
Jari Rautio

Jari Rautio

解决方案销售机会