Teollinen biotekniikka

Tutkimusosaaminen

VTT on yksi mailman johtavista tutkimuslaitoksista, joka kehittää tuotanto-organismeja ja entsyymejä asiakkailleen eri puolilla maailmaa。VTT:llä on vahva entsymologian, metabolian muokkauksen ja tuotantoprosessien osaaminen sekä korkeatasoinen laitteisto ja mittausvälineistö。

Biotekniikka mullistaa teollisuutta。Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään jännittäviä ja jopa villejä biotekniikan sovelluksia, palveluita ja tuotteita。Biotekniikka上yhä enemmän osa kuluttajien arkielämää ja uudistaa teollisuuden prosesseja。Muutoksen kokevat muun muassa kemianteollisuus, energia-ala sekä elintarvike-, lääke-, sellu- ja paperiteollisuus。

Synteettistä DNA:ta voidaan käyttää entistä tehokkaampien tuotanto-organismien valmistamiseen。

monalaiset timimme työskentelevät yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta voimme luoda kestävän kehityksen mukaisia teollisen biotekniikan ratkaisuja。Uusinta tekniikkaa edustavissa laitoksissamme tutkitaan proteiinien tuotantoa, entsyymien ominaisuuksien parantamista,生物体代谢muokkausta sekä发酵intiteknologioita。Työn tukena on vahva genome iikan,系统微生物生物学家ja生物学家matemaattisen mallituksen osaaminen。

Teollisessa biotetekniikassa on kyse elävien organismien ja niiden tuottamien proteiinien sekä entsyymien käytöstä Teollisessa tuotannossa。Ala kehittyy nopeasti viime vuosien tieteellisten löytöjen ja teknologian kehityksen ansiosta。Olemme vahvoja myös synteettisessä biologiassa, joka mahdollista tuotantomikrobien suunnittelun tietokonemallien avulla ja niiden rakentamisen halutunlaisiksi pohjau屯suunnittelemaamme geneettiseen DNA-koodiin。Tällä tavoin voimme luoda uusia tuotteita, esim。生物材料,ja entistä tehokkaampia tuotanto-organismeja ja -prosesseja。

" class="video-embed-field-lazy">
Jaa
Jari Rautio
Jari Rautio
解决方案销售主管